Europejskie detektory dłużej w ŚLCJ

Współpraca EAGLE już po raz trzeci wygrała konkurs na wykorzystanie w ŚLCJ
UW 20 wysokowydajnych detektorów germanowych. Będziemy mogli wykorzystywać
te detektory w sumie w latach 2017, 2018 i 2019.
Decyzja European GammaPoll Owner’s Committee (EGP OC).