Zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW.

Od 7. września 2020 Laboratorium wraca do normalnego trybu pracy, sprzed COVID-19.

Jednocześnie pracownicy zobowiązani są do przestrzegania następujących zaleceń przeciwepidemicznych przy wykonywaniu pracy. 

  1. Wszystkich obowiązuje częsta dezynfekcja lub mycie rąk, w szczególności  przy wejściu do budynku. 
  2. We wszystkich przestrzeniach wspólnych bez możliwości zachowania dystatnsu 1,5 m, w miejscach przebywania większej liczby osób, a w szczególności w obecności gości ŚLCJ, obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic.
  3. W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, należy pozostać w domu informując o tym fakcie sekretariat.
  4. O wszystkich przypadkach podejrzenia o zakażenie i o stwierdzonych zakażeniach oraz o przypadkach pozostawania na kwarantannie, dotyczących pracowników  i osób z nimi zamieszkujących, należy niezwłocznie zawiadomić dyrektora

prof. dr hab. Krzysztof Rusek, Dyrektor ŚLCJ