Seminar by Aleksandra Sentkowska

On Thursday, 6 June 2019, at 10:15 in room 1.01 (1st flour) in the building of the the Faculty of Physics, University of Warsaw, Pasteura 5, dr Aleksandra Sentkowska will present a talk entitled
„Od parzenia herbaty do syntezy radiofarmaceutyku. Potencjalne zastosowania związków polifenolowych jako ligandów do analizy radiochemicznej.”