Collaboration

EAGLE Consortium

EAGLE Coordinator: Dr. Julian Srebrny (Heavy Ion Laboratory, University of Warsaw)

Consortium Council:

Chairman: prof. dr hab. Józef Andrzejewski (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Andrzej Góźdź (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr Agnieszka Korgul (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)
prof. dr hab. Piotr Magierski (Politechnika Warszawska)
dr hab. Piotr Bednarczyk (Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie)
dr Agnieszka Syntfeld-Każuch (Narodowe Centrum Badań Jądrowych )

Collaborating Institutes

EAGLE Consortium:

Collaborating institutes from outside Poland:

Collaboration Members

J. Andrzejewski4, F. Bello17, A. Bruce14, G. Cata-Danil10, J. Cedercall11, Bo Cederwall17, J. Choiński1, E. Clement15, W. Czarnacki6, A. Dewald5, J. Dobaczewski3, Ch. Droste2, C. Fahlander11, A. Goergen17, E. Grodner6, J. Iwanicki1, A. Jakubowski1, Ł. Janiak2, J. Jastrzębski1, K. Hadyńska-Klęk17, M. Kicińska-Habior2, M. Kisieliński1, M. Klintefiord17, M. Komorowska1, A. Kordyasz1, A. Korman6, W. Korten10, M. Kowalczyk1, J. Kownacki1, S. Lalkovski12, P. Magierski 13, T. Marchlewski1, H. Marginean10, T. Matulewicz2, P. Matuszczak1, M.Matejska-Minda1,8W. Męczynski8, C. Mihai10, P.J. Napiorkowski1, M. Palacz1, J. Perkowski4, J. Pluta13, B. Pomorska7, L. Próchniak1, G. Rainovski12, S.G. Rohoziński3, T. Rząca-Urban2, J. Samorajczyk1, M.Saxena 1,W. Satuła3, S. Siem17, J. Srebrny1, R. Szenborn2, J. Timar16, A. Trzcińska1, A. Tucholski1, A. Turowiecki2, W. Urban2, M. Wolińska-Cichocka1, K. Wrzosek-Lipska1, N.V. Zamfir10, M. Zielińska9, A. Krasznahorkay16, B. Nyako16 , A. Korgul 2, A. Synfelt-Każuch 6, S.Pascu 10, A.Turturica10, R. Mihai 10 , M. Jonescu-Bujor 10,

 

 1. Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Polska
 2. Zakład Fizyki Jądrowej, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Polska
 3. Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Polska
 4. Katedra Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska
 5. Institute fur Kernphysik, Universitat zu Koln, Kolonia, Niemcy
 6. Narodowe Centrum Badań Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, Otwock-Świerk, Polska
 7. Katedra Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska
 8. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Polska
 9. IRFU/SPhN, CEA Saclay, Gif-sur-Yvette, Francja
 10. Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering – IFIN HH, Rumunia
 11. Wydział Fizyki Uniwersytetu w Lund, Szwecja
 12. Katedra Fizyki Atomowej, Wydział Fizyki Uniwersytetu w Sofii “St.Kliment Ohridski” Sofia, Bułgaria
 13. Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Polska
 14. School of Environment and Technology, Uniwersytet w Brighton, Wielka Brytania
 15. GANIL, Caen, Francja
 16. Instytut Badań Jądrowych (ATOMKI), Debrecen, Węgry
 17. Department of Physics, Royal Institute of Technology (KTH) Stockholm, Sweden
 18. Department of Physics, LUND, Sweden
 19. Department of Physics, University of Oslo, Oslo