Polish Physical Society lecture

We invite to the lecture organised on-line by Polish Physical Society  on the 23rd of July, 2020 at 16.00.

prof.  Tadeusz Lesiak
from Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

will present:

Nieracjonalna użyteczność fizyki dla społeczeństwa.

Deatails on the webpage of PPS: