Blog

Dr Mateusz Sitarz

W dniu 23.IX.2019 r. na Wydziale Fizyki UW odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mateusza Sitarza. Praca zatytułowana była “Research on production of new medical radioisotopes with cyclotron” i opierała się na wynikach uzyskanych m.in. w ŚLCJ UW i Arronax Nantes, została przygotowana w ramach studiów w systemie cotutelle na Uniwersytecie Warszawskim i Universite de Nantes . W dn. 30 września 2019 na Rada Wydziału Fizyki nadała stopień doktora Mateuszowi Sitarzowi i zaakceptowała wniosek o wyróżnienie rozprawy. Gratulacje!...
Read more

Dr Mateusz Sitarz

On 23.IX.2019, the Faculty of Physics of the University of Warsaw held a public defense of the doctoral dissertation of Mateusz Sitarz. The work was entitled "Research on production of new medical radioisotopes with cyclotron" and was based on the results obtained at ŚLCJ UW and Arronax Nantes. The dissertation was prepared within the studies in the cotutelle system at the University of Warsaw and Universite de Nantes. On September 30, 2019, Faculty of Physics Scientific Council awarded doctorate to Mateusz Sitarz and granted distinction to the dissertation. Congratulation!...
Read more

Call for proposals 2020

We invite to submit proposals for new and continued experiments with the beams of the U200-P heavy ion cyclotron at the Heavy Ion Laboratory, University of Warsaw. This concerns the beam time allocation for the first half of 2020. Read more in pdf....
Read more