Blog

Scholarship of the Ministry for Dr. Aleksandra Sentkowska

Minister of Science and Higher Education scholarships are awarded to outstanding young researchers who conduct high-quality research and have impressive scientific achievements on an international scale. One of the laureates is Dr. Aleksandra Sentkowska from HIL. More information on scholarships of the Minister of Science and Higher Education can the Ministry web page (in Polish)...
Read more

Stypendium MNiSzW dla dr Aleksandry Sentkowskiej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uhonorował stypendiami młodych wybitnych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu.

Jedną z nagrodzonych osób jest dr Aleksandra Sentkowska z naszego laboratorium.

Pełną informację o Sypendiach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego można znaleźć na stronach Ministerstwa.

...
Read more

PAC Meeting – HIL

The HIL PAC Meeting will take place on 16th of December, 2019 at 10:00 in the Heavy Ion Laboratory. The agenda of the PAC Meeting is available here....
Read more